Reduktor gazu jest jednym z najważniejszych elementów instalacji gazowej. Obniża on ciśnienie gazu, który jest nagromadzony w butli gazowej do ciśnienia roboczego, potrzebnego do zasilania danego urządzenia. Czym dokładnie jest reduktor gazowy i jak go odpowiednio dobrać? Po odpowiedzi na te pytania zapraszamy do dalszej części artykułu.

Reduktor gazu — czym jest i jak działa?

Reduktor ciśnienia gazu stosowany do wszystkich instalacji gazowych zarówno do tych z butlą z gazami technicznymi jak również do instalacji z gazem ziemnym. Stosuje się go do obniżenia ciśnienia gazu występującego w butli, do ciśnienia roboczego niezbędnego do zasilania danego urządzenia takiego jak np. kuchenka gazowa, piec gazowy, podgrzewacz wody czy do instalacji lpg. 

Istnieje kilka rodzajów reduktorów ciśnienia gazu, ale zasada działania we wszystkich jest taka sama. 

Zbudowany jest z systemu przewodów o ograniczonym świetle, na skutek czego na króćcu niskiego ciśnienia otrzymujemy już rozprężony gaz.  Stopień regulacji ciśnienia zależy od mechanizmu sterującego. 

W niektórych modelach reduktorów dopływ gazu sterowany jest poprzez docisk zaworu (śruby), a w innych jest ustawiony na stałą wartość.

Jak dobrać reduktor gazu?

Pierwszym krokiem przy doborze odpowiedniego reduktora jest sprawdzenie do pracy, z jakim gazem jest on przeznaczony. 

Dla uniknięcia błędu przy doborze reduktora stosuje się kody kolorystyczne, ale bezpiecznie jest także sprawdzić zakres jego zastosowań na etykiecie produktu.

Kolejną sprawą jest wybór pomiędzy reduktorem ze stałym ciśnieniem wyjściowym a takim, w którym ciśnienie to można regulować. Przy urządzeniach typu np. kuchenka gazowa wystarczy reduktor ze stałym ciśnieniem, gdyż pracuje ona na jednej wartości ciśnienia. 

Możliwość regulacji ciśnienia przyda się do gazów technicznych, gdzie regulacja ciśnienia wyjściowego z butli gazowej zależy od rodzaju wykonywanego zadania. Przy wyborze reduktora gazu warto sprawdzić jego zabezpieczenia oraz dodatkowe cechy.