Instalacja LPG w samochodzie pozwala na znaczne obniżenie kosztów użytkowania. Jest to inwestycja, która stosunkowo szybko zwraca się posiadaczom aut. Zwłaszcza w obliczu rosnących cen energii, coraz większa liczba kierowców decyduje się na montaż butli z gazem w swoich pojazdach.

By taka instalacja należycie działała niezbędne jest jej prawidłowe zainstalowanie. W tym celu oddaje się to zadanie w ręce fachowców. Odpowiedni montaż, wykorzystanie dobrej jakości części do instalacji gazowych i obsługa pozwalają właścicielowi auta brać udział w ruchu drogowym i pomyślnie przechodzić cykliczne przeglądy techniczne.

Aktualne badanie techniczne jest warunkiem poruszania się auta po drodze – jest ono obligatoryjne dla wszystkich pojazdów. Jak bardzo różni się takie badanie w aucie z napędem spalinowym od auta napędzanego gazem?

Jak wygląda badanie techniczne dla aut z napędem LPG?

Zazwyczaj takie badania w przypadku auta na gaz trwają nieco dłużej. Poza podstawowymi elementami, które podlegają kontroli, osoba kontrolująca musi też zwrócić szczególną uwagę na instalację gazową.

Pracownik Stacji Kontroli Pojazdów sprawdza dokumenty legalizujące zamontowaną butlę gazową. Sprawdzeniu podlegają również części do instalacji gazowych, które składają się na cały system. Wszelkie przewody, filtry i kontrolki powinny być w nienagannym stanie by otrzymać pieczątkę uprawniającą do poruszania się po drogach.

Przy butlach gazowych szczególną uwagę kładzie się na ich bezpieczeństwo. Nawet niewielka usterka może w tym przypadku nieść poważne konsekwencje.

Części do instalacji gazowych wózków widłowych.

Gdzie przeprowadzić badanie techniczne instalacji LPG?

Niestety nie wszystkie Stacje Kontroli Pojazdów mają uprawnienia i sprzęt do wykonywania badań samochodów z LPG. Poszukując miejsca gdzie może być wykonana kontrola należy szukać stacji oznaczonych literą “c”.

Warsztat musi posiadać odpowiednie pozwolenia na wykonywanie swoich zadań. Oznacza to, że przestrzega i spełnia on wszelkie wymogi od strony technicznej i od strony bezpieczeństwa.

Jak przygotować się do badania instalacji LPG?

Badanie pojazdu z instalacją gazową przebiega bardzo podobnie do badań pojazdów spalinowych. Poza dowodem rejestracyjnym trzeba podczas takowego przedstawić także świadectwo legalizacji zbiornika gazowego i dowód potwierdzający legalność montowanej instalacji.

Zbiorniki gazowe przeważnie otrzymują legalizację na okres 10 lat. Po upływie tego czasu użytkownik jest zobligowany do ponownej legalizacji lub wymiany butli gazowej.