Parownik (reduktor gazu) to nazwa używana dla urządzenia, którego celem jest rozprężanie ciekłej mieszanki propan-butanu do stanu lotnego. Ma zastosowanie w instalacji LPG – bez niego niemożliwe byłoby funkcjonowanie całego systemu. Od wyboru parownika pod kątem parametrów zależy zachowanie silników zasilanych gazem. Instalacja LPG najczęściej jest montowana w samochodzie, choć coraz częściej praktykuje się jej użycie w wózkach widłowych. 

Rodzaje parowników gazu

Reduktor gazu należy dobrać indywidualnie do potrzeb maszyny, dlatego wyróżnia się wiele ich rodzajów. Ze względu na konstrukcję wyróżniamy parowniki membranowe i tłokowe, natomiast ze względu na generację instalacji gazu – reduktory jednostopniowe (używane w instalacjach IV generacji) i reduktory dwustopniowe. Biorąc pod uwagę maksymalną moc silnika (oczywiście działającego na zasadach zasilania gazowego) można dobrać odpowiedni parownik. 

Parownik gazu w instalacjach LPG – działanie

Aby zrozumieć podstawowe zasady działania parowników w instalacjach gazowych, warto wcześniej poznać ich funkcjonowanie. W tego typu instalacjach gaz przechowywany jest w zbiorniku pod ciśnieniem i w postaci ciekłej (znacznie rzadziej silnik zasilany jest autogazem w fazie lotnej). Aby maszyna mogła wykorzystać ten gaz, musi on zostać przekształcony w lotny stan skupienia. Tutaj z pomocą przychodzi właśnie reduktor. Włączamy go do obiegu układu chłodzenia silnika, co prowadzi do podgrzania reduktora. Otrzymujemy zmianę stanu mieszanki.

Ciepło pozyskiwane z jednostki napędowej wykorzystuje się następnie do ogrzewania reduktora podczas jego pracy. Może dojść do zmiany stanu skupiania gazu propan-butan, a więc do zasilania maszyny. Właśnie z tego względu instalacje LPG działają dopiero wtedy, gdy płyn chłodzący osiągnie temperaturę około 30 stopni Celsjusza.

Podsumowując pracę reduktora, obejmuje ona:

• odparowywanie ciekłego stanu skupienia mieszanki

• redukcję ciśnienia gazu

• zapewnianie ilości gazu odpowiadającej aktualnemu zapotrzebowaniu na paliwo – dopływ gazu oraz ciśnienie gazu są kontrolowane

• ochronę przed niekontrolowanym wypływem gazu w momentach, gdy silnik nie pracuje

Reduktor-parownik w naszym samochodzie czy innej instalacji LPG jest więc niezbędnym elementem. Jego żywotność wynosi średnio 50 tys. km.  

Działanie reduktora w zależności od obciążenia silnika

Niezwykle ważną cechą każdego reduktora jest zachowywanie swoich parametrów bez względu na obciążenie silnika. Jest to możliwe do utrzymania tylko w określonych granicach. Właśnie dlatego reduktor dobiera się pod względem mocy silnika. Te o małej pojemności i mocy będą wymagały zupełnie innego zaopatrzenia. Natomiast przy wysokim obciążeniu silnika należy sięgnąć po reduktor gazu dopasowany do intensywnej pracy silnika.